ว้า เข้ามาเร็วไปนะยังเขียนไม่เสร็จเลย แต่ยังไงก็ตามผมมีนี่ให้อ่านไปพลาง ๆ ก่อนนะ
Resume rev late2022 แบบเต็มแถม Transcript

แล้วก็มีรับจ้างติดตั้งระบบด้วย ที่เคยทำก็ Hotspot พร้อมระบบเก็บ Log

ทำได้ทุกอย่าง แค่บอกสิ่งที่อยากได้ และเลือกมา 2 ใน 3 จาก งบประมาณที่มี, เวลาเท่าไหร่,​ กำหนดสโคปงานเองหรือให้เรากำหนดให้

Competition

  • ACM ICPC 2018 Asia Regional Participate — Neko No Mimi team
  • RoboSub2019 semi-final participate — I took responsibility for image processing software.
  • ASC20-21 finals participate — team